Anna Grodzka – założycielka i prezeska Trans-Fuzji –
fundacji na rzecz osób transpłciowych. Działaczka ruchu LGBT.
Absolwentka UW, psycholożka, trenerka antydyskryminacyjna. Organizuje i
prowadzi grupy wsparcia dla osób transpłciowych. Była wydawcą
książkowym, przedsiębiorcą poligraficznym. Jest producentką filmową.
Przez większość życia angażowała się w pracę społeczną i działalność
polityczną lewicy, głównie w ZSP, SDRP, SLD. Jest pierwszą w Polsce
kandydatką do Sejmu RP będącą po zmianie płci.